HOME  |  horoskopy   |  uroda  | zdrowie  |  modadom  |  DIY kosmetyki  | intryguj±ca kuchnia

 

       

 

   
     

 

                 VirtuEla >  Zdrowie >  Eliksiry młodo¶ci


 

 

 

 

Co wiesz o ...zachowaniu młodoś¶ci?

Od zarania dziejów człowiek poszukuje sposobów na przedłużanie życia i nieśmiertelnoś¶ć. ŚSredniowieczni jatrochemicy i alchemicy produkowali "eliksiry młodoś¶ci" destyluj±c, ekstrahuj±c i maceruj±c przeróżne ro¶śliny, jady, tkanki zwierzęce i minerały. Powstawały w ten sposób substancje nazywane "pi±t± esencj±", "kamieniem filozoficznym" czy "eliksirem młodo¶ści".

Legendarny lekarz cudotwórca, hrabia Alessandro Cagliostro wytwarzał "wodę młodo¶ści", która miała zapewnić człowiekowi młodo¶ść i bardzo długie życie. Kupowali j± możni całego ś¶wiata, ale z powodu braku efektu w działaniu "leku" jej wytwórca został osadzony w więzieniu, gdzie zmarł w 1795 r.

W drugiej połowie XX w. rozwinęła się nowa dyscyplina medyczna - gerontologia, czyli nauka o staroś¶ci. Nast±pił dynamiczny rozwój badań nie tylko nad przyczynami, ale i nad sposobami zapobiegania staro¶ści.

Na wzór ¶średniowiecznych alchemików współcześni naukowcy wykrywaj± coraz to inne substancje, hamuj±c starzenie się organizmu. Co pewien czas media donosz± o wykryciu cudownego "eliksiru młodoś¶ci".


Hormon młodoś¶ci (DHEAS)

Siarczan dehydroepiandrosteronu (w skrócie DHEAS) powstaje w korze nadnerczy, gdzie wi±że się z kwasem siarkowym, a następnie z białkami krwi. W organizmie ludzkim cz궜ć tej substancji przekształca się w hormon płciowy - testosteron.

DHEAS to substancja chemiczna znana od dawna, ale dopiero teraz poznano jej wła¶ściwo¶ści hamuj±ce procesy starzenia się organizmu, dlatego też nazywa się j± "hormonem młodoś¶ci".

Ostatnie badania wykazały, że "hormon młodoś¶ci" chroni przed miażdżyc± i że jego ilo¶ść we krwi zmniejsza się wraz z wiekiem.

Alfafetoproteina (AFP)
Jest to białko produkowane przez płodow± w±trobę i z tego względu największe jego stężenie we krwi występuje wył±cznie w okresie płodowym. PóĽźniej u 2-letnich dzieci iloś¶ci AFP we krwi s± mikrośladowe.

Mimo braku danych naukowych o wpływie AFP na procesy staro¶ści, białko to jest niekiedy stosowane jako środek dopinguj±cy i hamuj±cy starzenie się organizmu. Na czarnym rynku gram AFP kosztuje ponoć kilka milionów Euro. Tak wysoka cena wynika z faktu, że białko to uzyskuje się z płodów ludzkich lub z krwi ciężarnych.

Koenzym Q10
Jest on nazywany "cudown± witamin±" przedłużaj±c± życie komórek, zwłaszcza mi궜nia sercowego. Powstaje w komórkach zużywaj±cych dużo energii, a więc przede wszystkim w mi궜niu sercowym. Wspólnie z witamin± "E" neutralizuje wolne rodniki, obniża poziom cholesterolu, pobudza układ immunologiczny i stymuluje syntezę neuroprzekaźników w mózgu. Przed kilkoma laty opublikowano spektakularne wyniki doświadczeń. Otóż koenzym Q10 podawany myszom przedłużał ich życie o 56%.

ŚSrodek ten można kupić niemal w każdej aptece bez recepty i nie odnotowuje się przeciwwskazań do jego stosowania. Melatonina

W Polsce melatonina jeszcze nie została zarejestrowana, ale w Ameryce środek ten można dostać w każdej drogerii. Sceptyczni Brytyjczycy sprzedaj± melatoninę tylko po okazaniu recepty.

Została odkryta w 1959 r. przez amerykańskiego dermatologa A. Lernera. Jest hormonem wytwarzanym głównie w ciemno¶ści, a więc w nocy lub wtedy, gdy organizm znajduje się przez dłuższy okres w ciemnym pomieszczeniu lub otoczeniu. Hormon ten jest wydzielany przez szyszynkę, gruszkowaty twór znajduj±cy się w mózgu człowieka, maj±cy wielkoś¶ć 5-12 mm i waż±cy 100-200 mg (maksymaln± wielko¶ść osi±ga u człowieka w 4. roku życia).

Melatonina pełni funkcję zegara biologicznego w ustroju, a więc odgrywa ważn± rolę w regulacji snu i czuwania. Niektóre postacie bezsenno¶ści ludzi starszych wi±ż± się z mniejsz± produkcj± tego hormonu. Badania wskazuj±, że hamuje on procesy starzenia się organizmu, neutralizuje wolne rodniki, pobudza układ odporno¶ściowy, działa nasennie i antykoncepcyjnie oraz ma wła¶ściwości antymiażdżycowe. Podawany zwierzętom laboratoryjnym - szczurom, myszom, chomikom - hamuje rozwój nowotworów. Stwierdzono także, że wydzielanie melatoniny u pacjentów z chorob± niedokrwienn± serca jest niższe w porównaniu z osobami zdrowymi. Melatonina całkowicie zapobiega lub łagodzi objawy zwi±zane ze zmian± czasu, w trakcie podróży międzykontynentalnych.

Dawka melatoniny zapewniaj±ca prawidłowe funkcjonowanie "zegara biologicznego" wynosi około 15 mg na dobę. Istniej± jednak duże trudno¶ści z wyborem czasu podawania leku. Mog± bowiem wyst±pić zaburzenia uwagi, koncentracji, aktywnoś¶ci i czujno¶ści w niewła¶ściwym okresie.

Z badań prof. Reitera z Uniwersytetu Medycznego w Teksasie, który podawał melatoninę ochotnikom, wynika, że skutecznie chroniła ona materiał genetyczny komórek krwi przed działaniem promieniowania jonizuj±cego. Wyniki tych badań sugeruj±, że podawanie melatoniny osobom zawodowo narażonym na energię promienist± (radiolodzy, obsługa reaktorów różnego typu itp.) ma uzasadnienie naukowe, zapobiega bowiem ona mutacjom genetycznym.

W zwi±zku z niskim stężeniem melatoniny we krwi osób z rakiem sutka, prostaty, odbytnicy, macicy niektórzy onkolodzy stosuj± j± w leczeniu nowotworów, w terapii kombinowanej np. cytokinami czy cytostatykami.

Korzystne działanie melatoniny na organizm ludzki może być rezultatem uruchomienia następuj±cych mechanizmów:

  • neutralizacj± wolnych rodników,

  • stymulacj± układu immunologicznego,

  • stabilizacj± rytmów biologicznych,

  • normalizacj± cyklu: sen - czuwanie,

  • aktywacj± biosyntezy hormonu wzrostu.

Należy tu jednak zaznaczyć, że zażywanie tego środka powinno się odbywać pod kontrol± lekarza, gdyż dawkowany nieodpowiednio może spowodować zaburzenia zwi±zane z okresami snu i aktywnoś¶ci organizmu.

 Hormon wzrostu

Aby zatrzymać proces starzenia, stosowano także hormon wzrostu wydzielany przez przysadkę mózgow±. Jest on niezbędny do wzrostu długo¶ści ko¶ści i ma wpływ na gospodarkę białkow±, tłuszczow± i węglowodanow±.

Jednak ryzyko stosowania hormonu wzrostu może być duże, gdyż podawany osobom dorosłym powoduje powiększenie się narz±dów wewnętrznych i koś¶ci, cukrzycę, nadci¶śnienie tętnicze oraz uszkodzenie serca.

 Selen i witamina E

Obydwa te zwi±zki należy stosować jednocześnie, ponieważ wówczas optymalnie zapobiegaj± starzeniu się komórek. Mechanizm działania tej "mieszanki młodo¶ści" polega
na neutralizacji wolnych rodników.

Bogate w selen s± produkty morskie, a więc ryby, kraby, krewetki, oraz nerki wołowe, wieprzowe i cielęce. Dużo zawieraj± go także kiełki pszenicy, otręby pszenne, ziarna kukurydzy, pomidory, grzyby i czosnek. Selenu dostarczaj± organizmowi drożdże (zarówno piekarskie, jak i piwne) oraz pieczywo razowe.

Najbogatsze w witaminę E s± oleje roślinne (zwłaszcza z kiełków kukurydzy), kiełki pszenicy, pełne ziarna zbóż, nasiona, zielone warzywa liściaste, zielony groszek, kukurydza, ser, orzechy.

Najmniejsze jej ilości znajduj± się w mleku krowim, ziemniakach i smalcu. Witamina E jest odporna na działanie wyższej temperatury i gotowanie nie rozkłada jej prawie wcale. Natomiast niszcz± j± ś¶wiatło i tlen, a więc procesy utleniania (np. jełczenie tłuszczu).prof. dr. hab. med. Paulina Moszczyńska

 

 

 

 

 

<<< ¶miertelnie niebezpieczne leki bez recepty  ...

 
aa <<< U¶miercaj±ce tampony czyli Toxic Shock Syndrome (TSS) ...
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

  

 Niebezpieczne
 
 
Frytki
Kolorowe napoje gazowane
Gotowe "obiado-kolacje"

Bisphenol a zdrowie dziecka

Soja, sprzeczne opinie
 


 

 

 

Typowo kobiece

 
Endometrioza
Terapia hormonalna a menopauza
Modna choroba, anoreksja
8 mitów nt. odchudzania
Preparaty odchudzaj±ce
U¶miercaj±ce tampony
Gruczolak przysadki mózgowej


 
Profilaktyka
 
 
Mammotom prawdę ci powie
Samokontrola piersi
Eliksiry młodo¶ci
Porady pra-babuni
 

 


   


 

 GroĽne leki

 
Detralex
Smiertelne leki bez recepty

 

 

 

Inne
 
 
Sex dobry na wszystko
Operacje intymne
Cud Terapii Gersona
Metoda na kaca
Dezodoranty mog± szkodzić
Sałata na dobranoc
Bezbolesne znieczulenia u dentysty
 
VirtuEla

Kontakt
Reklama


 


 

 Copyright All rights reserved.
EncykopediaNowoczesnejKobiety VirtuEla1993-2013 
Copyright | Kontakt